• Bảng giá

Bảng giá

BẢNG GIÁ XE ĐI TRONG TỈNH

ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN CHI PHÍ
Pleiku – Chư Prông 450.000 VNĐ
Pleiku – Đức Cơ  600.000 VNĐ
Pleiku – Chư Sê 480.000 VNĐ
Pleiku – Chupuh 650.000 VNĐ
Pleiku – Phú Thiện 750.000 VNĐ
Pleiku – Ayunba 1.000.000 VNĐ
Pleiku – Iapa  1.2000.000 VNĐ
ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN CHI PHÍ
Pleiku – Igrai  300.000 VNĐ
Pleiku – Mangyang  450.000 VNĐ
Pleiku – Đăk Pơ 800.000 VNĐ
Pleiku – An Khê 1.000.000 VNĐ
Pleiku – Kbang 1.000.000 VNĐ
Pleiku – Kongchoro 1.250.000 VNĐ
Pleiku – Krongpa 1.4000.000 VNĐ
Pleiku – Chư Păh 300.000 VNĐ

Lưu ý: Bảng giá áp dụng cho xe 5 chỗ. đi tới trung tâm huyện. Trường hợp đi xa hơn xã thôn cách trung tâm giá thỏa thuận. Giá đã bao gồm phí cầu đường bến bãi. Khách đi xe 7 chỗ tùy xa gần giá sẽ giao động hơn xe 5 chỗ từ 100.000 – 400.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XE ĐI TỈNH

GIA LAI ⇔ ĐĂK LĂK

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đăk Lăk hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.700.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 2.200.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

GIA LAI ⇔ ĐĂK NÔNG

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đăk Nông hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 2.600.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận  Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 3.100.000  Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận  Đã trọn phí

GIA LAI ⇔ BÌNH ĐỊNH

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Định hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.700.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 2.200.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

GIA LAI  ⇔ KHÁNH HOÀ

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Khánh Hoà hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 3.800.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.30.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

GIA LAI ⇔ PHÚ YÊN

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Phú Yên hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.900.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 2.400.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

GIA LAI ⇔ ĐÀ NẴNG

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đà Nẵng hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.000.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.500.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

GIA LAI ⇔ HUẾ

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Huế hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.700.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.200.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

GIA LAI ⇔ QUẢNG TRỊ

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Quảng Trị hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.400.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.900.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ QUẢNG NAM

GIA LAI ⇔ QUẢNG NAM

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Quảng Nam hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 3.700.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.200.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ KON TUM

GIA LAI ⇔ KON TUM

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Kon Tum hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 500.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.000.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ NINH THUẬN

GIA LAI ⇔ NINH THUẬN

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Ninh Thuận hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.600.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.100.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ QUẢNG NGÃI

GIA LAI ⇔ QUẢNG NGÃI

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Quảng Ngãi hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 3.700.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.200.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ MĂNG ĐEN

GIA LAI ⇔ MĂNG ĐEN

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Măng Đen hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.700.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 2.200.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ BÌNH THUẬN

GIA LAI ⇔ BÌNH THUẬN

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Thuận hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.900.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.400.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ BÌNH PHƯỚC

GIA LAI ⇔ BÌNH PHƯỚC

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Phước hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.500.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.000.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ BÌNH DƯƠNG

GIA LAI ⇔ BÌNH DƯƠNG

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Dương hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.900.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.400.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ ĐỒNG NAI

GIA LAI ⇔ ĐỒNG NAI

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đồng Nai hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.200.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.700.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ SÀI GÒN

GIA LAI ⇔ SÀI GÒN

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Sài Gòn hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.500.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 6.000.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ VŨNG TÀU

GIA LAI ⇔ VŨNG TÀU

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Vũng Tàu hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.700.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 6.200.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ HÀ TĨNH

GIA LAI ⇔ HÀ TĨNH

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Hã Tĩnh hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 7.200.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 6.200.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ QUẢNG BÌNH

GIA LAI ⇔ QUẢNG BÌNH

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Quảng Bình hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 6.200.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 6.700.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

BẢNG GIÁ THUÊ XE GIA LAI ⇔ THUỶ ĐIỆN ITALY

GIA LAI ⇔ THUỶ ĐIỆN ITALY

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Thuỷ điện Italy hoặc ngược lại.

Xe 5 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.000.000 Đã trọn phí
Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.500.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
LƯU Ý: BẢNG GIÁ ĐI TỈNH CHỈ ÁP DỤNG CHO KHÁCH ĐI TỪ THÀNH PHỐ PLEIKU, KHU VỰC CÁC HUYỆN LÂN CẬN LIÊN HỆ THOẢ THUẬN VỀ GIÁ
Scroll
0867 171 480
0867171480